چهارمین فصلنامه تخصصی صنعت دام وطیور

در این نسخه که چهارمین شماره از فصلنامه دام کشاورز بینالود است، تلاش شده تا دامنه وسیعی از موضوعات در دو زمینه ی دام و طیور پوشش داده شود. امیدواریم که همچون همیشه با حمایت های علمی و دوستانه خود ما را در این مسیر یاری و همراهی نمایید. ازین پس نیز منتظر نظرات، پیشنهادات و انتقادات سازنده ی شما عزیزان هستیم

 

 

                 Download