کودالاک

KOUDALAC

شیر خشک جایگزین برای گوساله ها
محصولی ممتاز از شرکت کودیس هلندفقط به آینده فکر کنید

گوساله ها، گاوهای شما در آینده هستند. پرورش مناسب و برنامه ریزی شده گوساله ها از بدو تولد، آینده را به شما نزدیک می کند، لذا پرورش گوساله ها احتیاج به دقت فراوانی دارد.

شاید تغذیه صحیح و علمی، اصلی ترین بخش پرورش بوده که در گوساله های ماده با تولید شیر بیشتر و طول عمر طولانی تر و در گوساله های نر با کوتاه شدن دوره های پرواربندی و پایین آمدن سن کشتار ظهور می یابد.

شرکت کودیس برنامه خاصی را تحت عنوان برنامه پیشنهادی شرکت کودیس برای پرورش صحیح گوساله ها طراحی و اجرا نموده است.

یک برنامه صحیح و علمی پرورش، هدفی جز رشد مناسب و بیولوژیک گوساله ها را دنبال نمی کند. رشد مناسب به معنای سلامتی گوساله و رشد بیولوژیک به معنای بزرگ شدن جثه و چاقی گوساله می باشد.

این مجموعه با عرضه شیرخشک کودالاک در اجرای اصلی ترین بخش این برنامه که همان تغذیه صحیح و علمی است، با افتخار خود را در کنار شما قرار می دهد.

همانطور که می دانید بعد از تولد، تغذیه با آغوز اهمیت ویژه ای دارد زیرا گوساله ها از حمله عوامل بیماریزا به خودی خود در امان نیستند. استفاده از آغوز به صورت سریع، به موقع، کافی و تازه سبب سلامتی بیشتر و مرگ و میر کمتر گوساله ها می گردد.

شیرخشک کودالاک تولیدی شرکت کودیس هلند، جایگزین بسیار مناسبی در برنامه صحیح پرورش گوساله هاست.

شیر خشک کودالاک محصولی از شرکت کودیس هلند با انواع مختلف زیر:

جایگزین شیرگوساله

◘ محاسن استفاده از شیر کودالاک تولیدی شرکت کودیس:

ترکیبات و محتویات شیر کودالاک بر اساس نیازهای گوساله های جوان تنظیم شده است.

میزان پروتئین و چربی شیر کودالاک طوری تنظیم شده است که قابیلت هضم بالایی داشته و ریسک ایجاد اسهال در اثر مصرف آن پایین می باشد.

ترکیب شیر کودالاک ثابت و پایدار است.

کیفیت بالای شیر کودالاک از نظر طعم، بو و قابلیت حل در آب، نوعی خوراک دلپذیر را برای گوساله ها فراهم میکند.

پاستوریزاسیون کامل شیر کودالاک فلور طبیعی روده را تغییر نداده و باعث ترویج بیماری های واگیردرا نخواهد شد.

 شیرخشک گوساله کودالاک 

◘ روش تغذیه با کودالاک:

تغذیه گوساله با شیرخشک  

آب مصرفی به صورت آزاد 5/1 ساعت بعد از مصرف شیرخشک کودالاک باشد.

در کنار مصرف شیر کودالاک، تغذیه گوساله با غذای مناسب دیگر اهمیت زیادی دارد. برای بدست آوردن بهترین نوع تغذیه گوساله، شرکت کودیس انواع غذاهای کامل و کنسانتره های دام و پرمیکس های ویتامینه و معدنی را تولید و پیشنهاد می نماید. استفاده از پیشنهادات فوق الذکر همراه با علوفه تازه با کیفیت مطلوب، بهترین پاسخ را در پرورش دام خواهد داد.

از سن دو هفتگی برای رشد ابتدایی و لازم شکمبه می توانید از غذاهای خشبی استفاده نمایید.

در سن ده هفتگی می توانید از غذای کامل گوساله ها محصول شرکت کودیس استفاده نموده و تا چهار ماهگی این روند را ادامه دهید.

کنسانتره مخصوص گوساله های ماده را میتوانید از چهارماهگی شروع کنید.

از سن 8 ماهگی می توانید غذاهای اضافی (غذاهای غیرطبیعی و سنتیک) را حذف نموده و فقط علوفه بدهید. افزایش 100 تا 500 گرم از ویتامین ها و مواد معدنی به غذای روزانه کافی است.