بایومین® بایو استابیل مایز

 افزودنی بیولوژیک سیلاز ذرت

بایومین بایو استابیل مایز محصولی حاوی باکتری های انتروکوکوس فاسیوم ، لاکتوباسیلوس برویس و لاکتوباسیلوس پلانتاریوم است.این محصول با متعادل کردن فرآیند تولید اسید لاکتیک و اسید استیک در سیلاژ ذرت ، فرآیند تخمیر و پایداری هوازی را بهبود می بخشد که این امر سبب افزایش محتوای انرژی در سیلاژ ذرت خواهد شد.

در فرآیند سیلوسازی تخمیر به عنوان فاز اولیه و اصلی به حساب می آید. باکتری های اسید لاکتیکی نحن شرایط غیرهوازی قندهای محلول در آب را به اسید لاکتیک تبدیل می نمایند. اسید لاکتیک مهم ترین اسید در سیلاژ است که پایداری سیلو را تضمین می نماید. محتوای اسید لاکتیکی با مقدار PHسیلاژ هم بستگی بسیار بالایی دارد.

BiominBioStabil1.JPG - 43.14 kb

باکتری های همسان تخمیر در بایومین بایواستابیل مایز به طور اصلی 90-80 درصد اسید لاکتیک تولید می نمایند. اسید لاکتیک نقش مهمی را در خوشخوراکی و عرضه یک منبع انرژی بازی می کند. سیلاژهای عمل آوری شده با بایومین بایواستابیل مایز نسبت به سیلازهای عمل آوری شده با روش های دیگر و سیلاژ شاهد مقدار PHپایین تری را از خود نشان می دهند.

زمانی که سیلو برای مصرف باز می شود، شاخص پایداری هوازی اهمیت می یابد. پایداری هوازی می تواند به طور چشمگیری متفاوت باشد. حتی در مدیریت های خوب ، سیلاژهای بسیار غنی از لحاظ قندها یا سیلازهای به خوبی تخمیر شده، بستر ایده آلی برای رشد مخمر ها و کپک ها محسوب می شوند.

BiominBioStabil2.JPG - 49.48 kb

باکتری های غیر همسان تخمیر در بایومین بایو استابیل مایز مسولیت تولید اسید استیک را بر عهده دارند. اسید استیک تجزیه شده سبب کاهش در مقدار PH می شود.ملکول های تجزیه نشده به داخل دیواره سلولی میکروارگانیسم های نا مطلوب نفوذ می نمایند و عملکرد سلولی آن ها را بر هم می زنند. از طریق همین مکانیسم ، اسید استیک تولید شده توسط باکتری های غیر همسان تخمیر ، رشد مخمرها، کپک ها و باکتری های نامطلوب را در سیلوهای باز شده کاهش می دهد و پایداری هوازی طولانی را بوجود می آورد.

محتوای انرزی اغلب یک عامل محدود کننده در تغذیه دام های پر تولید است. بسیاری از افت ها در مواد مغذی و انرژی طی فرآیند نگه داری ، قابل اجتناب است. یکی از مهمترین مفروضات در تولید سیلو ، جلوگیری یا به حذاقل رساندن افت انرژی و پروتئین است. بنابراین افزودنی های بیولوژیک سیلاژ ذرت می بایستی با در نطر گرفتن توانایی برای حفظ مواد مغذی و انرژی در سیلاژ طراحی شوند.

BiominBioStabil3.JPG - 41.03 kb

فرمولاسیون مطلوب در بایومین بایواستابیل مایز نه تنها باعث تخمیر بهتر و پایداری مطلوب تر می شود، بلکه سبب حفظ محتوای انرژی سیلاژ ذرت نیز می گردد. تعداد و نسبت بین باکتری های غیرهمسان تخمیر در بایومین بایواستابیل مایز سبب به حداقل رساندن افت انرژی و پروتئین در سیلاز ذرت می شود. این امر تاثیر مطلوبی در کیفیت سیلاژ تولیدی دارد که نتیجه طراحی یک محصول مناسب است.

تاثیر بایومین بایواستابیل مایز

فرایند سیلو سازی به چهار فاز اصلی تقسیم بندی میشود.اولین مرحله فاز هوازی است که از طریق تنفس و پروتئولیز توسط آنزیم های گیاهی و باکتری های اشرشیاکلی و کلستریدیا قابل تشخیص است.در فاز تخمیر اسیدی شدن سریع و عمیق همراه با عدم حضور اکسیژن ، رشد میکرو ارگانیسم های غیر مطلوب را متوقف می سازد. در فاز پایداری ، در صورت تضمین شرایط غیر هوازی در مواد سیلویی تغییرات معنی داری رخ نمی دهد.

فاز مصرف سیلاژ بعد از باز کردن سیلو اغاز می شوند. تحت شرایط هوازی رشد مخمرها و کپک ها آغاز می شود ، مگر آن که رشد آنها توسط حضور اسیدهای چرب کوتاه زنجیر همچون اسید استیک مهار شوند. این اسید ها همچنین می توانند سیلاز را از فساد ، افزایش دما و افت انرژی نجات دهند.

تصویر بالا نشان می دهد که استفاده از افزودنی بیولوژیکی بایومین بایو استابیل مایز نسبت به گروه شاهد سبب اسیدی سازی سریع و عمیق می شود. محتوای اسید استیکی بالاتر ، سیلاژ را پایدارتر می سازد. از این طریق افزودنی بیولوژیک بایومین بایو استابیل مایز انرژی را در سیلاژ ذرت حفظ می نماید.

روش فعالیت بایومین

این محصول با دارا بودن باکتری های همسان و غیر همسان تخمیر، پایداری هوازی و غیر هوازی مطلوبی را در سیلاژ ذرت بوجود می آورد.علاوه بر فرآیند تخمیر مطلوب و پایداری هوازی مناسب ف تاثیر بایومین بایو استابیل مایز بر حفظ محتوای انرزی سلاژ توسط آزمایشات علمی و مزرعهای متعددی در سرتاسر جهان به اثبات رسیده است.

بایومین بایو استابیل مایزحاوی نسبت های مطلوبی از گونه هی همسان و غیر همسان تخمیر از باکتری های انتروکوکوس فاسیلوم ، لاکتوباسیلوس برویس و لاکتوباسیلوس پلانتریوم است. سیلاژ ذرت ، که اغلب به عنوان سیلوهای ناپایدار در شرایط هوازی شناخته می شوند، را می توان با استفاده از بایومین بایو استابیل مایز با نتایج بسیار عالی سیلو کرد.

بایومین بایو استابیل مایز جهت حفظ مواد مغذی، کاهش در افت انرژی و پروتئین در سیلاژ ذرت طراحی شده است. تولید کافی از اسید استیک، سبب ایجاد تعادلی بین کیفیت تخمیر ، پایداری هوازی و خوشخوراکی سیلاژ ذرت می شود. بایومین بایواستابیل مایز حاوی میکروارگانیسم های زنده طبیعی سیلاژها می باشد که به عنوان باکتری های ایمن ( (GRASمورد تایید قرار گرفته اند.

مزایای استفاده از بایومین بایو استابیل مایز

استفاده موثر در سیلاژ های ذرت با محتوای ماده خشک متفاوت

اسیدی سازی سریع و جلوگیری از افت انرژی

افزایش پایداری هوازی(تا 7روز)

کاهش در افت ماده خشک و انرزی بعد از باز کردن سیلو

شرایط استفاده از بایومین بایواستابیل مایز

بایومین بایواستابیل مایز در طول دوره برداشت درت علوفه ای به منظور  سیلوسازی مورد استفاده قرار میگیرد درت علوفه ای برای آنکه به خوبی علوفه شود باید به خوبی کوبیده و به دقت هواگیری و بسته بندی گردد. هرگونه اشتباه در فرآیند اولیه سیلوسازی نمی تواند توسط استفاده از محصول جبران گردد.

کنترل کیفی

مدیریت کیفیت یکی از هوامل بسیار مهم در امنیت خوراک دام و غذای انسان است. به این دلیل بایومین دارای ائلئیت های اساسی برای ایفا کردن ISO9001 : 2000 به عنوان یک سیستم مدیریت کیفی برتر است. به علاوه ، تفکر HACCP ما را مطمئن می سازد که محصولات از تمام عوامل خطرساز ایمن نگه داشته می شوند.

بایومین جهت دستیابی به محصولاتی با کیفیت مطلوب ، تمام مراحل تولید محصولات را کنترل کرده و همه محصولات نهایی را قبل از خروج از خط تولید مورد آزمایش قرار می دهد. کنترل کیفی و خدمات پس از فروش ، ضامن اعمال استاندارد های کیفی شرکت بایومین می باشد. روش های کنترل کیفی ما، کیفیت استاندارد و دستیابی به نتایج مطمئن از مصرف آنها را تضمین می نماید.

روش مصرف

هر گرم از بایومین بایواستابیل مایز حاوی 25000000000 واحد تشکیل کلنی از  مجموع باکتری های تشکیل دهنده است. میزان دوز مصرفی 4 گرم در هر تن سیلاز ذرت است . برای آماده سازی جهت مصرف، یک ساشه 200گرمی را با اب (بدون کلر) پر نمایید و آن را به مدت 30 ثانیه محکم تکان دهید و پس از انتقال به ظرف مناسب حجم آن را با آب به 50 لیتر برسانید. این میزان برای آماده سازی 50 تن ذرت علوفه ای کافی است.

 

 

نرم افزار اندروید

 

 

اخبار،مقالات و محصولات ما

در نرم افزار اندروید ما

 

دریافت اپلیکیشن 

 

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

   

   

 

 

ثبت نام در خبرنامه دام کشاورز بینالود