وتاکول


وتاکول کولین محافظت شده شکمبه ای با قابلیت عبور بیش از 90 درصد از شکمبه و قابلیت جذب بیش از 80 درصد روده می باشد.

 

تاثیر استفاده از وتاکول در جیره شیر گاوی

 

  • افزایش تولید شیر
  • بهبود شاخص های باروری
  • کاهش ریسک ابتلا به کتوز و کبد چرب

 

معرفی کولین:

 

کولین یک ماده مغذی ضروری برای رشد و سلامتی در همه حیوانات و انسان می باشد. استفاده از کولین در تغذیه گاو شیری برای کمک به عملکرد صحیح کبد در گاوهای دوره انتقال باعث افزایش یکنواخت و سریع تولید شیر در ابتدای شیردهی می شود.

تخریب گسترده این ماده در شکمبه باعث عدم مصرف آن در جیره غذایی نشخوارکنندگان می شد. میزان تخریب کولین در شکمبه بین 85 تا 99 درصد می باشد. از اوایل دهه 90 میلادی فناوری پوشش دار کردن کولین، اجازه استفاده از کولین را در جیره غذایی گاوهای شیری فراهم کرد.

مکانیسم اثر کولین:

  • بهبود متابولیسم چربی: گاوهای دوره انتقال در بالانس منفی انرژی بوده و تغییرات هورمونی زیادی را تجربه می کنند. این امر باعث مبیلیزاسیون چربی بدن دام می شود. کولین برای انتقال چربی به بیرون از کبد ضروری می باشد.

  • بهبود تولید شیر و درصد چربی شیر: گاوهایی که کولین مصرف می کنند، چربی به جای ذخیره شدن در کبد به شکل VLDL از آن خارج شده و به غده پستانی منتقل می شود و به عنوان یک منبع انرژی برای سنتز شیر و چربی شیر استفاده شود.
  • کاهش اختلالات متابولیکی: یک کبد سالم باعث بهبود اختلالات متابولیکی بالینی و تحت بالینی مانند: کتوز، متریت، جابجایی شیردان، کبد چرب و ورم پستان می شود. همچنین باعث کاهش هزینه درمان و حذف گاوهای تازه می شود.